Diecezjalny Dzień Młodzieży organizowany jest z myślą o ludziach młodych – młodzieży szkolnej i studentach, ich rodzicach i nauczycielach, katechetach, młodzieży w wieku 13-25 lat zrzeszonej w ruchach, organizacjach, klubach, stowarzyszeniach i fundacjach.

Żyjącej zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, a także dla wszystkich, którzy dopiero poszukują swoich ścieżek wiary i tych, którzy pragną poznać nowych ludzi i wartościowo spędzić czas.

W przygotowaniach i obsłudze będzie uczestniczyć duża ponad 100 os. grupa młodzieży i studentów z parafialnych grup i wspólnot, a także księża i dorośli moderatorzy.

Wydarzenie ma zintegrować działające w Diecezji grupy. Będą odpowiedzialni za organizację, integrację, prowadzenie warsztatów tematycznych i ewangelizację.

Na terenie wydarzenia rozlokowane zostaną 4 odrębne strefy, na obszarze których odbywać się będą zajęcia praktyczne, będące przekaźnikiem wartości zdefiniowanych dla wydarzenia.

Każdy z prowadzanych warsztatów będzie charakteryzował się unikalną charakterystyką środków przekazu, począwszy od sportu, poprzez muzykę, taniec oraz zajęcia z duchowości. Każdy uczestnik na etapie zapisów będzie mógł dobrowolnie określić swój udział w jednych zajęciach, na podstawie własnych preferencji i zainteresowań.

Czwartą część wydarzenia będzie stanowiły koncerty zespołów „MUODE KOTY” i „OWCA”.Zespół zawiązał się podczas Weekendów Pełnych Łaski. W grudniu 2015 roku wystąpił po raz pierwszy jako owca. Zespół chce żyć uwielbieniem – stawiać Boga w centrum życia i oddawać Mu chwały, bo jest tego godzien.

Gryzienie Słowa, wpisywanie owoców tego procesu w dźwięki i wołanie o Ducha, by w nas się modlił. Potencjał muzyczny Jana Smoczyńskiego (współpracuje m.in. z Urszulą Dudziak, Kayah, Nataszą Urbańską) oraz wokale Agnieszki Musiał (New Life’m) i Kasi Bogusz (DIKANDA) został świetnie wykorzystany